Nr.

Art

Førstefunn

Antall funn

Detaljer

1

DVERGDYKKER

Tachybaptus ruficollis

150681

(18/21)

1981: 1 15/6, 1 30/7, 1 2/8. 1982: 1 21/6 1983: 1 24/6-83, 1-3 5/11-18/12 2002: 1 4/5, 1 28/9 – 6/10 2004: 1 17-20/4, 1 8-23/10 2005: 2 14/10 2006: 1 4/10, 1 7-8/12 2007: 1 15/9, 1 31/10 2010: 1 22/9 2011: 1 6-9/11, 1 1/12 2012: 1 24/3

 

HORNDYKKER

Podiceps auritus

030401

(2/3)

2001: 1 3/4 2006: 2 25/5

 

TOPPDYKKER

Podiceps cristatus

 

Årlig 1981-89 hvor en rekke hekkeforsøk uten suksess ble gjennomført.

Senere: 2001: 2 6/6 2006: 1 2/5 2011: 1 1k 10-13/10

 

EGRETTHEGRE

Egretta alba

020687

(1)

1987: 1 rastende ind. 2/6. Funn nr. 2 i fylket og funn nr. 21 i Norge (Bentz 1989).

 

STORSKARV

Phalacrocorax carbo

280303

(12)

2003: 4 28-29/3, 2 8/4 2004: 1 10/10, 1 31/10, 1 5/11, 9 6/11 2007: 1 funn 2008: 1 funn 2010: 1 funn 2011: 3 funn Maks: 30 (15/4-07)

 

RØRDRUM

Botaurus stellaris

240502

(3)

2002: 1 ind. tutet 24/5 2003: 1 ind. hørt tutende 25/5 og 1 ind. hørt tutende og sett 29/05. 2005: 1 ind. sett 21/8

 

GRÅHEGRE

Ardea cinerea

 

Årlig. Arten opptrådte hyppigst og i størst antall om våren. Maks. antall: 15 (16/4-05)

 

KNOPPSVANE

Cygnus olor

 

Hekker årlig. En av fuglene drept med luftgevær høsten 2004. Et nytt par flyttet inn en måned senere etter å ha jaget ”gamlemor” og barn.

 

DVERGSVANE

Cygnus columbianus

280304

(6/10)

2003: 1-4 28/03-9/4 2004: 1 09-17/04 2005: 1 2k 28/3 2008: 1 ad 16/3-4/4, 1 ad 18-21/11 2011: 2 27/3-13/4

10

SANGSVANE

Cygnus cygnus

 

Regelmessig vår og høst i varierende antall. Maks vår: 100 (18-23/3-08) Maks høst: 70 (18-19/11-08)  

XX

SVARTSVANE (Cygnus atratus)

 

2006: 1 ind. ?? -28/04 

 

KORTNEBBGÅS

Anser brachyrhynchus

250587

Tilfeldig vår og høst. Vår: 1/4-10 til 13/5-09 Høst: 17/9-07 til 9/19-10

Maks for våren: 2000 (10/4-11) Maks for høsten: 1230 (1/10-08)

 

GRÅGÅS

Anser anser

200582

Tilfeldig vår, sommer og høst. Tidligst: 24/3-06 Seinest: 19/10-10

Maks for våren: 140 (25/4-07) Maks for høsten: 500 (5/10-10)

 

SÆDGÅS

Anser fabalis

091111

(2/11)

2011: 8 9/11, 3 12/11

 

TUNDRAGÅS

Anser erythropus

181111

(1/2)

2011: 2 ad 18-21/11

 

KANADAGÅS

Branta canadensis

200582

1982: 3 20/5, 1987: 26/4-7/5 1987, med 6 ind. som maks. 7/5. 2001: 2 13/4-01. Årlig fra 2009. Hekket 2011.

 

HVITKINNGÅS 

Branta leucopsis

220504

(2/9)

2004: 1 22/5 2009: 8 pt NØ 26/5

 

GRAVAND

Tadorna tadorna

200475

(3)

1975: 1 ind. 20/4 1977: 2 udatert 2004: 1 17/4

 

STOKKAND

Anas platyrhynchos

 

Hekker årlig. Maks vår: 50 25/3-89 Maks høst: 300 (3/9-89)

 

SNADDERAND

Anas strepera

001082

(5/8)

1991: 2 medio oktober 2000: 1 M 19/4 2004: 2 7/5 2007: 2 1/9,2 16/9

20

STJERTAND

Anas acuta

031076

(10/18)

1976: 7 3/10 1982: 2 7/10 1989: 1M 2/4 1993: 2 25/9 1994: 1M 24/5 2006: 2 1-4/10 2007: 1M 30/3-10/4 2008: 1M 21/4 2010: 1M 1/5 1 5/10

 

SKJEAND

Anas clypeata

 

Regelmessig, men neppe årlig.

Tidlig: 26/4-99 Sein: 3/11-07 Maks:2 flere ganger

 

BRUNNAKKE

Anas penelope

 

Tilfeldig vår og regelmessig høst. Tidlig: 3/4-07 Sein: 11/12-07 Maks vår: 6 (11/4-10 + 18/4-07) Maks høst: 20 (22/11-03)

 

KRIKKAND

Anas crecca

 

Årlig. Hekkefugl. Tidlig: 18/3-08 Sein: 4/12-11 Maks vår: 40 (14/4-11) Maks høst: 35 (15/9-08)

 

KNEKKAND

Anas querquedula

 

Tilfeldig vår. Sjelden sommergjest. Tidlig: 23/4-00 Sein: 1/8-99 Maks: 3 ind. (7/6-99) Hekking: 1 hunn med 5 unger 22/7-1999. Hekkefunn nr. 2 i fylket.

 

TAFFELAND

Aythya ferina

 

Tilfeldig vår og regelmessig høst.

Maks vår: 3 (19-20/4-2000) Maks høst: 13 (18/11-78)

 

BERGAND

Aythya marila

 

Sjelden vår – Uvanlig høst. Vår: 1F 29-30/4-90, 2 20/4-05, 2M 29/3-12 Høst: Maks: 5 ind. (25/10-87)

 

TOPPAND

Aythya fuligula

 

Hekking påvist en gang: 1 par sett med ungekull forsommeren 1975. Maks vår: 60 (31/3-12) Maks høst: 100+ (5/11-04)

 

KVINAND

Bucephala clangula

 

Årlig.

Maks vår: 42+ (17/4-95) Maks høst: 20 (4/10-83 + 10/10-84)

 

HAVELLE

Clangula hyemalis

020403

(1/2)

2003: 2 2-3/4

30

SVARTAND

Melanitta nigra

181009

(1)

2009: 1 1k 18-19.10.09

 

LAPPFISKAND

Mergellus albellus

021076

(12/15)

1976: 1F 2-3/10 2000: 1 18-24/10, 1 17/12 2001: 1 14/10-01. 2004: 1F 9.-11.4, 1F-farget 28.10 2005: 1 12/4 2006: 1 12-19/10, 1 18/12 2007: 2F 29/3-6/4 2008: 1F 10-13/4 2010: 3F-farget 13/10

 

LAKSAND

Mergus merganser

 

Tilfeldig vår: Tidlig: 19/3-08 Sein: 29/5-91 Maks vår: 10 (12/4-11)
Høst: 3 31.10.04

 

SILAND

Mergus serrator

100402

(1/2)

2002: 1 par 10/4

 

FISKEØRN

Pandion haliaetus

 

Årlig. Maks: 3 (1/5-07)

Tidlig: 24/3-07 Sein: 20/9-10

 

HAVØRN

Haliaetus albicilla

100405

(3/4)

2005: 2 1k 10/4 2008: 1 ad 9/6 2010: 1 10/4

 

GLENTE

Milvus milvus

050504

(1)

2004: 1 5/5

 

SVARTGLENTE

Milvus migrans

220504

(1)

2004: 1 22/5 2006: 1 1/6* 2009: 1 2/6*

 

SLANGEØRN

Circaetus gallicus

060604

(1)

2004: 1 6/6-04 (Samme som Sandebukta 4/6 samme år?)

 

SIVHAUK

Circus aeruginosus

310584

 

Trolig årlig i området siden 1984. Tidlig: 15/4-07 Sein: 6/11-04 Maks:

Maks: 2 F-farget (31/5 – 9/6-84 og 12/5-01)

40

MYRHAUK

Circus cyaneus

041078

(21/24)

1978: 1 4/10 1987: 1 9/5 1989: 1 24/9 1994: 1M 24/4 2000: 1M 23/4 2004: 1M 17/4, 2F 18/4, 1M 23/10 2005: 2 7/5-05 2006: 1F 7/4, 1 23/4, 2 25/4, 1M 27/4, 1F 6/5, 1F 25/10 2007: 1M 18/4, 1 1k 2/10, 1 29/10 2008: 1F 3/5 2010: 1 9/4, 1F 31/12

 

STENGHAUK

Circus pygargus/macrorus

250500

(1)

2000: 1 2K F 25/5*     

 

ENGHAUK

Circus macrorus

140577

(2)

1977: 1M 14/5(En hann Mølen samme dag) 1997: 1M 15/6

 

MUSVÅK

Buteo buteo

 

2-3 par hekker regelmessig i området. Maks vår: 17 (3/5-98) Maks høst: 72 (20/9-08)
Vinterfunn: 89/90, 96/97, 00/01 og 11/12

 

FJELLVÅK

Buteo lagopus

040589

(23/42)

1989: 1 4/5 1996: 1 1/12 1999: 1 12/5 2004: 1 8/10 2005: 2 2/4 2006: 1 25/4+28/4, 15 29/4 2007: 1 1/4, 1 8/5, 1 7/10, 1 7/10, 1 9/10 2008: 1 30/4, 1 13/9, 3 20/9 2009: 1 23/1, 1 30/4, 2 14/10 2011: 2 13/4, 1 25/4, 1 17/10 Vinterfunn: En rekke ganger vinteren 96/97

 

 

KONGEØRN

Aquila chrysaetos

101004

(8)

2004: 1 juv 10/10 1 15/12 2007: 1 2k 25/3 2008: 1 2k 12/3 2009: 1 22/4 2010: 1 2k 22/4, 1 1k 21/10, 1 1k 24/11

 

VEPSEVÅK

Pernis apivorus

 

Årlig. Hekker tilfeldig. Tidlig: 2/5-07 Sein: 8/9-11

Maks: 6 (9/8-08)

 

SPURVEHAUK

Accipiter nisus

 

Vanlig.

Maks: 7 (15/9-08)

 

HØNSEHAUK

Accipiter gentilis

 

Regelmessig.

Maks: 4 (6/11-04)

 

TÅRNFALK

Falco tinnunculus

 

Sporadisk observert. Tidlig: 9/3-05 Sein: 24/11-03 Maks: 3 (10/9-08) Vinterfunn: 1 ind. 30/12-99 og 26/12-00.

 

AFTENFALK

Falco vespertinus

150581

(2)

1981: 1 adM 15/5 (Furulund)* 2000: 1 adM 13/9* 2006: 1 adM 20/5

50

LERKEFALK

Falco subbuteo

 

Årlig siden 1982. Tidlig: 13/4-09 Seint: 6/10-02

Maks: 5 (28/6-00)

 

VANDREFALK

Falco peregrinus

 

Regelmessig trekkende gjennom området vår og høst. Jakter også sporadisk ved vannet.  Tidlig: 3/4-12 Sein: 31/10-07 Maks: 2 (28/9-10)

 

JAKTFALK

Falco rusticolus

130999

(7/7)

1999: 1 1k 13/9 2002: 1 2k 26/4 2006: 1 27/4, 1 2k 13/5 2007: 1 2k 31/5, 1 8/10 2010: 1 2k+F 2/5

 

DVERGFALK

Falco columbarius

021076

(20/21)

1976: 1F 2/10 1995:1 M 23/4 1997: 1 23/4 1999: 1 8/5, 1 23/5 2000: 1 14/9 2004: 1 7/4, 1 17-18/4 2005: 1M 6/4 2006: 1M 7/4, 2 27/4, 1 13/5 2007: 1 5/4, 1 5/5, 1 22/5, 1 3/6 2010: 1 2/4 2011: 1 6/5, 1 24/9, 1 11/10

 

STORFUGL

Tetrao urogallus

 

(5/5)

Sjelden. En tidligere spillplass finnes nord for vannet. 1989: 1M 4/5 1993: 1M 25/3 1995: 1M 3/11 1996: 1M 1/1 2005: 1F 14+18/4

 

ORRFUGL

Tetrao tetrix

 

Sjelden. Seneste funn: 1984: 2-3M 29/4-18/5 1996: 1 2/1 2007: 1 19/1 2012: 2 27/3, 1 30/3

 

VAKTEL

Coturnic coturnix

280500

(3/3)

2000: 1 28/5 2002: 1 6/7 2011: 1 4/6

 

FASAN

Phasianus colchicus

 

Flere anledninger 2000 – 2005 av fastboende øst for vannet. 2006: 1M 9/5 2009: 2 21/11 2012: 1F 30/1

 

JERPE

Bonasa bonasia

 

Tidligere forholdsvis vanlig i området rundt sjøen. Meget fåtallig de senere år. Siste observasjoner 2000: 1 23/9 2007: 1 9/10, 1 29/11

 

 

ÅKERRIKSE

Crex crex

 

Ett funn: 1 spillende M om våren og forsommeren 1983. Hørt ved en av
gårdene øst for vannet.

60

VANNRIKSE

Rallus aquaticus

 

Vanlig tidligere. Funn senere år: 2003: 2 26/5 2004: 1 12-13/5 2006: 2 31/5 2010: 1 1/6, 1 7/8

 

MYRRIKSE

Porzana porzana

240564

(8/9)

1964: 1 24/5 1983: 1 27/5-23/6 2000: 1 21/5, 1 15/6 2001: 1 15/5 2003: 2 3-4/5 2004: 1 15/5 2008: 1 10/5-2/6

 

SIVHØNE

Gallinula chloropus

 

Hekket 1978-86, med 1-2 ungekull årlig. Senere nesten årlig uten påvist hekking.

 

SOTHØNE

Fulica atra

 

Vanlig hekkefugl. Arten har trolig etablert seg i Gjennestadvannet sent på 1970-tallet. Maks: 50 (12/9-84) Vanligvis 7-9 par i sjøen.

 

TRANE

Grus grus

 

Tilfeldig om våren. Årlig de siste årene. Tidlig: 24/3-12 Sein: 3/6-11 Maks: 5 (7/5-10)

 

TJELD

Haematopus ostralegus

180584

(2/2)

1984: 1 18/5 1987: 1 31/5

 

DVERGLO

Charadrius dubius

080599

(2/3)

1999: 1 8/5 2009: 2 15/5

 

SANDLO

Charadrius hiaticula

050510

(1/1)

2010: 1 ind. Mot vest 5.5

 

HEILO

Pluvialis apricaria

011078

(11/269)

1978: 6 1/10 1996: 40 10/5 2006: 14 27/4, 90 28/4 2008: 30 30/4, 40 4/5 2009: 30 30/4, 1 7/8 2010: 1 25/4, 16 1/5 2011: 1 27/7

 

VIPE

Vanellus vanellus

 

Årlig. Vanlig med 2-3 par i området. Maks: 25 (2/4-08)

Tidlig: 17/3-07 Sein: 7/8-09

70

TEMMINCKSNIPE

Calidris temminckii

170595

(3/12)

1995: 10 17/5 2004: 1 22/7 2010: 1 21/5

 

 

STORSPOVE

Numenius arquata

220682

(5/5)

Merkelig sjelden!! 1982: 1 22/6-82 2006: 1 30/3, 1 27/4 2009: 1 15/5, 1 5/8

 

 

SMÅSPOVE

Numenius phaeopus

230503

(4/12)

2003: 1 23/5 2006: 2 14/5 2007: 3 5/5 2009: 6 14/5

 

SOTSNIPE

Tringa erythropus

150595

(3/4)

1995: 2 15/5 2006: 1 14/8 2007: 1 9/5

 

RØDSTILK

Tringa totanus

110988

(4/4)

1988: 1 11/9 2004: 1 10/5 2007: 1 25/5 2010: 1 24/6

 

GRØNNSTILK

Tringa glareola

 

Årlig vårgjest mellom: 26/4-06 og 3/6-04. Sjelden høst: 1989: 7-9 25/7 2008: 1 9/8 2010: 1 2/8 2011: 1 21/7 Maks: 13 (13/5-06)  

 

SKOGSNIPE

Tringa ochropus

 

Årlig. Hekkefugl. 1-2 par. Maks: 6 (7/5-06).

Tidlig: 25/3-07 Sein: 13/8-11

 

STRANDSNIPE

Actitis hypoleucos

 

Årlig. Hekkefugl. 1-2 par. Maks: 8 (15/5-86+16/5-93)
Tidlig: 23/4-06 Sein: 18/8-10 

 

GLUTTSNIPE

Tringa nebularia

 

Regelmessig om våren og uvanlig om høsten. Tidlig: 25/4-95+11 Sein: 15/8-88 Maks: 8 (1/5-94)

 

RUGDE

Scolopax rusticola

 

Årlig. Fast rugdetrekk over vannet. Tidlig: 16/4-11 Sein: 24/10-10 Vinterobservasjoner: 1 2/1-12 Maks: 3 (flere ganger)

80

ENKELTBEKKASIN

Gallinago gallinago

 

Vanlig hekkefugl. Sangspill hver vår. Tidlig: 24/03-07 Sein: 28/10-04.

Maks: 8 (28/4-06)

 

KVARTBEKKASIN Lymnocryptes minimus

301092

(3/3)

1992: 1 30/10 2004: 1 11/4, 1 14/8

 

DOBBELBEKKASIN

Gallinago media

150574

(1/1)

1974: 1 15/5

 

BRUSHANE

Philomachus pugnax

220876

(4/17)

1976: 1 22/8 1977: 2 udatert 1981: 5 30/8 2006: 9 9/8

 

SVØMMESNIPE

Phalaropus lobatus

300504

(1/1)

2004: 1 ind på vannet 30/5

 

HETTEMÅKE

Larus ridibundus

 

Vanlig. Maks: 100 (7/6-96+25/5-92)

Tidlig: 7/4-11 Sein: 3/7-85

 

SVARTBAK
Larus marinus

 

Årlig.

Maks: 7 (3/7-10)

 

FISKEMÅKE

Larus canus

 

Årlig. Maks: 350 (12/4-11)

Tidlig: 30/3-12 Sein: 17/10-11

 

GRÅMÅKE

Larus argentatus

 

Årlig.

Maks: 75 (13/10-11)

 

SILDEMÅKE

Larus fuscus

 

Vesentlig vårgjest. Maks: 100 (27/5-09)
Tidlig: 1/4-12 Sein: 1/10-12

90

MAKRELLTERNE

Sterna hirundo

 

Nesten årlig vår og sommergjest. Maks: 4 (3/7-87)

Tidlig: 12/5-09 Sein: 3/7-85

 

ALKEKONGE

Alle alle

231006

(2/2)

2006: 1 23-24/10 2011: 1 1-4/12

 

TYRKERDUE

Streptopelia decaocto

 

Tidligere årlig. Nå mer sjelden.

 

BYDUE

Columba livia

 

Årlig.

 

SKOGDUE

Columba oenas

 

Årlig. Maks: 6 (7/4-11)

Tidlig: 12/3-12 Sein: 10/10-04

 

RINGDUE

Columba palumbus

 

Årlig. Nokså vanlig vintergjest.
Maks vår: 420 (7/4-08) Maks høst: 600 (12/10-04)

 

GJØK

Cuculus canorus

 

Årlig. Kun enkeltindivider.

Tidlig: 8/5-02 Sein: 30/8-09

 

HUBRO

Bubo bubo

 

Hørt ropende i Storås frem til slutten av 60-tallet.

 

KATTUGLE

Strix aluco

 

Ropende hann hørt i hekketiden nesten årlig 1976-91. Reirfunn (i holk) er
gjort ved fylkesveien i 1977 og i 1984.

 

HAUKUGLE

Surnia ulula

161271

(4/4)

1971: 1 16/12 1992: 1 nov. 2000: En fugl flere ganger vinteren 2000/2001 ved E 18.  2011: 1 13/10

100

PERLEUGLE

Aegolius funereus

300481

(3/3)

1981: 1 30/4 1983: 1 våren 2010: 1 17/6

 

SPURVEUGLE

Glaucidium passerinum

270583

(25/26)

1983: 1 27/5 1996: 1 9/3 1999: 1 28/9 2003: 2 5/10, 1 24/11 2004: 1 17/10, 24/10 2006:1 14/3 2007: 1 11/3, 1 21/10, 1 13/11, 1 18/11 2008: 1 20/3, 1 25/5 2010: 1 20/10 2011: 1 15/3, 1 18-19/10, 1 2/11, 1 2/12, 1 4/12, 1 23/12 2012: 1 10/1, 1 15/1, 1 26/1, 1 23/2

 

JORDUGLE

Asio flammeus

121106

(1/1)

2006: 1 12/11

 

HORNUGLE

Asio otus

010651

Sees regelmessig langs fylkesveien. Utfløyet ungekull obs. i 1983 og 2010.

 

NATTRAVN

Caprimulgus europaeus

 

Spillende hann hørt ved en eller flere anledninger fra 50-tallet frem til i dag.

Tidlig: 6/6-11 Sein: 13/9-08

 

TÅRNSEILER

Apus apus

 

Årlig.  Tidlig: 5/5-95 Sein: 10/9-08                        

Maks: 2000 (27/5-95)

 

ALPESEILER

Apus melba

090500

(1)

2000: 1 9/5*

 

ISFUGL

Alcedo atthis

310502

(1)

2002: 1 31.5

 

SVARTSPETT

Dryocopus martius

 

Vanlig rundt vannet hele året.
Maks: 3 (7/10-07)

 

GRØNNSPETT

Picus viridis

 

Tilfeldig rundt vannet hele året.

Maks: 3 (1/10-09)

110

GRÅSPETT

Picus canus

200400

(3/3)

2000: 1M 20/4 2006: 1 9/4 2007: 1M 2/10

 

HVITRYGGSPETT Dendrocopos leucotos

 

Et ind. i Djupdal ca. 1990

 

FLAGGSPETT

Dendrocopos major

 

Vanlig hele året.

Maks: 10 (22/3-03)

 

DVERGSPETT

Dendrocopos minor

 

Mer vanlig tidligere. Fremdeles regulær i området. Hekking påvist flere år.

Maks: 5 (3/9-89)

 

TRETÅSPETT

Picoides tridactylus

010560

(3/3)

1960: 1 1/5 1969: 1 23/9 2005: 1 7.5 Djupedal

 

VENDEHALS

Jynx torquilla

 

Årlig. Regelmessig vår og sommer, særlig i Djupedal.

Tidlig: 22/4-11 Sein: 11/7-10 Maks: 4 (9/7-10)

 

SANGLERKE

Alauda arvensis

 

Årlig. Hekkefugl.

Tidlig: 25/2-90 Sein: 20/10-09+11 Maks: 20 (31/3-09)

 

TRELERKE

Lullula arborea

100404

(6/8)

2004: 1 10/4 2005: 1 28/3-20/4 2006: 5 observasjoner 1/4-16/5 2007: 3 11/4, 1 25/6 2008: 1 3/4

 

SANDSVALE

Riparia riparia

 

Årlig.

Tidlig: 16/4-92 Sein: 10/9-10 Maks: 300 (27/5-95)

 

LÅVESVALE

Hirundo rustica

 

Årlig.

Tidlig: 12/4-09 Sein: 1/10-06 Maks: 400 (27/5-95)

120

AMURSVALE

Hirundo daurica

160595

(1)

1995: 1 16/5*

 

TAKSVALE

Delichon urbica

 

Årlig.

Tidlig: 15/4-08 Sein: 21/9-08 Maks: 500 (27/5-95+26/5-09)

 

HEIPIPLERKE

Anthus pratensis

 

Årlig.

Tidlig: 2/4-08 Sein: 3/11-08 Maks: 100 (10/9-10)

 

TREPIPLERKE

Anthus trivialis

 

Årlig.

Tidlig: 20/4-10 Sein: 23/9-09 Maks: 60 (5/5-10)

 

LINERLE

Motacilla alba

 

Årlig.

Tidlig: 28/3-07 Sein: 22/10-10 Maks: 70 (april-2004)

 

GULERLE

Motacilla flava

 

Årlig om våren.  

Tidlig: 2/5-06 Sein: 6/9-09 Maks: 9 (14/5-09)

 

VINTERERLE

Motacilla cinerea

 

Årlig. Hekker.  

Tidlig: 15/3-08 Sein: 4/11-08 Maks: 6 (31/3+21/4-07)  

 

SIDENSVANS

Bombycilla garrulus

 

Tilfeldig høst og vinter.

Tidlig (høst): 15/10-10 Sein (vinter/vår): 10/2-90 Maks: 60 (6/1-07)

 

GJERDESMETT

Troglodytes troglodytes

 

Årlig. Tilfeldig til alle årstider.

Maks: 8 (30/6-89)

 

FOSSEKALL

Cinclus cinclus

301092

(6/7)

1992: 1 30/10 2002: 2 31/12 2007: 1 19/1, 1 25/3, 1 11/11 2010: 1 15-20/10

130

JERNSPURV

Prunella modularis

 

Årlig.
Tidlig: 20/3-08 Sein: 30/9-11 Maks: 8 (28/4-09)

 

BLÅSTRUPE

Luscinia svecica

140506

(1/1)

2006: 1 hann syngende 14/5

 

RØDSTRUPE

Erithacus rubecula

 

Årlig. Noen få vinterfunn.
Tidlig: 18/3-08 Sein: 4/12-11 Maks: 15 (28/4-09)  

 

NATTERGAL

Luscinia luscinia

200595

(5/8)

1995: 1 20/5 1996: 4 26/5, 1 6/6 2003: 1 14/5, 1 29/5-4/6

 

RØDSTJERT

Phoenicurus phoenicurus

 

Hekker regelmessig i området rundt vannet.

Tidlig: 7/5-06+11 Sein: 10/9-10 Maks: 2 (flere ganger)

 

SVARTRØDSTJERT

Phoenicurus ochrorus

140698

(1/1)

1998: 1M 14/6

 

STEINSKVETT

Oenanthe oenanthe

 

Årlig.

Tidlig: 11/4-04 Sein: 17/9-07 Maks: 2 (25/5-10)

 

BUSKSKVETT

Saxicola rubetra